Paweł Zając, Prezes Centrum Promocji Biznesu

Kamil Szymański, Prezes Zarządu G2A Arena – CWK Operator sp. z o.o.

Stanisław Cabaj, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO” Stanisław Cabaj

Wojciech Grzybała, Prezes Zarządu Great-Solar Sp. z o.o.

Witold Bryk, Właściciel P.P.U.H. BRYK Witold Bryk

Agnieszka Drozd, Prezes Zarządu „BAMA LOGISTICS” Sp. z o.o.

Janusz Fic, Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.

Stanisław Mazur, Prezes Zarządu Centrum Medyczne „Medyk”

Michał Kozak, Prezes Zarządu Hotel Arłamów S.A.

Michał Ręczkowicz, Prezes Zarządu Prime Bit Games S.A.