Daniel Raczkiewicz

Od 10 lat pasją i zamiłowaniem związany z energetyką zawodową. W latach 2007-2010 Dyrektor Biura Obrotu Energią w jednej z pierwszych prywatnych spółek obrotu.

Od 2011 roku doradca w branży energetycznej. Autor licznych opracowań doradczych i eksperckich.

W latach 2013 -2017 współtworzył start-up, spółkę obrotu, opracował i wdrożył innowacyjne, dotychczas niespotykane produkty w obrocie energią elektryczną tj. wirtualny magazyn energii, auto konsumpcję energii wytworzonej, wirtualną elektrownię oraz obsługę umów PPA. Doświadczenia te są fundamentem funkcjonowania tworzących się spółdzielni energetycznych i klastrów energii na płaszczyźnie obrotu.

Uczestniczył w opracowaniu strategii dla 15 klastrów energii, w tym 11 certyfikowanych przez Ministerstwo Energii. Współpracuje z Parlamentarnym Zespołem ds. Górnictwa i Energii prowadzonym przez Pana Posła Ireneusza Zyskę.