Dawid Cycoń

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Jest współwłaścicielem utworzonej w 2007 roku firmy ML System S.A. gdzie pełni funkcję Prezesa oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Sprawuje nadzór nad projektami i prawidłową realizacją zadań w ramach projektów prowadzonych przez Spółkę. Zajmuje się głównie transferem innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań w budownictwie, w tym przed wszystkim w sektorze fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem – BIPV.

Zarządza projektami badawczymi z zakresu nanomateriałów oraz wprowadza wyniki badań do seryjnej produkcji. Jest współautorem zrealizowanych w wyniku projektów 11 zgłoszeń patentowych, 4 wzorów przemysłowych oraz 3 wzorów użytkowych. Wartość zrealizowanych projektów badawczych i wdrożeniowych przekracza 100 mln złotych.

Ponadto jest współautorem kilku publikacji naukowych dotyczących tematyki ogniw fotowoltaicznych III generacji i ich wdrożenia do seryjnej produkcji.