Janusz Fic

W 1994r. uzyskał dyplom na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na  Wydziale Zarządzania i Marketingu. Od  17.05.2004r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży komunalnej, z którą związany jest od 1999r. Posiada certyfikat Ministerstwa Środowiska na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer – MAO) oraz certyfikat  Ministra Skarbu Państwa na pełnienie funkcji członka w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pełni funkcję Członka  Rady Nadzorczej Remondis KROeko Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie oraz  Przewodniczącego Rady Nadzorczej CDS Sp. z o.o.  w Krośnie.

Absolwent Executive Master of Business Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2015).  Temat pracy dyplomowej: „Zintegrowany System Odpadowo-Energetyczny w Regionie Południowo-Zachodnim Województwa Podkarpackiego”.

Kontakt:  janusz.fic@mpgk.krosno.pl