Łukasz Cywiński

Łukasz Cywiński jest absolwentem University of Central Lancashire oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest nauczycielem akademickim w Katedrze Ekonomii i Finansów WSIiZ oraz specjalistą ds. badań w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na efektach zewnętrznych z bezpośrednich inwestycji zagranicznych – tematyce tej poświęconych jest większość artykułów naukowych, których jest autorem.