Piotr Kamiński

Jest radcą prawnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie.

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, optymalizacji działalności i restrukturyzacji przedsiębiorstw, wdrażania systemów compliance oraz przeprowadzania procesów sukcesyjnych.

Przeprowadził albo nadzorował od strony prawnej kilkadziesiąt projektów z zakresu przejęć, zakupów, sprzedaży oraz połączeń spółek,

 Od 2007r. członek Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Obecnie również Członek Prezydium Rady OIRP.

Aktywnie działa i współpracuje z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców m in. od 1 stycznia 2020r. Wiceprezes Zarządu Business Centre Club oraz Kanclerz Loży Rzeszowskiej Business Centre Club.