Tomasz Wróbel

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Ukończył studia podyplomowe o kierunkach:

– menedżerskim na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– w zakresie charakterystyki i oceny energetycznej budynków na Politechnice Rzeszowskiej.

Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółek komunalnych i Skarbu Państwa.

Jest wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie.

Od początku pracy zawodowej związany z branżą energetyczną.