Wojciech Fronczak

Aktualnie – General Manager Hilton Garden Inn Rzeszów, Dyrektor Regionalny w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego – województwo podkarpackie i Przewodniczący Zespołu Gastronomii w Radzie ds. Kompetencji Sektora Turystyki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ekspert hotelarstwa i gastronomii. Lider hotelowych zespołów operacyjnych z +20 letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych, pięciogwiazdkowych sieciach hotelarskich. W latach 2007-2012  zastępca Dyrektora Generalnego najznakomitszego  hotelu w Warszawie, w latach 2014-2015 członek Zespołu Ekspertów Hotelarstwa i Gastronomii przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie opracowującego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce (SRKT).

Specjalizuje się w restrukturyzacji i optymalizacji operacji hotelowych i gastronomicznych oraz w planowaniu, przygotowaniu i otwarciach nowych obiektów. Buduje i rozwija zespoły operacyjne, tworzy procedury i monitoruje ich efektywność ze szczególnym uwzględnieniem  zasad  rachunkowości zarządczej USALI. Prowadzi audyty operacyjne, analizy efektywności, doradztwo branżowe i konsultacje dla Inwestorów.