Wojciech Szpakowski

Wojciech Szpakowski dr. inż. inżynierii środowiska oraz inż. budownictwa. Dyrektor Techniczny w spółce Gdańskie Wody. Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jako autor lub współautor przygotował około 50 publikacji naukowych oraz dydaktycznych z zakresu hydrauliki, hydrologii, hydrogeologii oraz ponad 20 dzieł eksperckich (w tym opinie hydrologiczne wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych). Współautor książki: System Powierzchniowej Retencji Miejskiej w Adaptacji Miast do Zmian Klimatu wyd. PG r. 2019. Aktualnie prowadzi przedmioty: Melioracje i Odwodnienia, Prawo Wodne. Jest wykładowcą studium podyplomowego: Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej, realizowanego na Politechnice Gdańskiej.